Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Biblioteken i gemensam kampanj mot rasism

Lina Allard visar en sagobok om mångfald

Lina Allard visar Arkenbibliotekets låda med bilderböcker på temat mångkultur.

Perioden 1 mars till 30 maj samlas länets folkbibliotek i en gemensam kampanj mot rasism.

I Örnsköldsvik kommer alla bibliotek att skylta med böcker som belyser temat på olika sätt. På Arkenbiblioteket planeras även förläsningar, lunchevenemang och en fotoutställning som belyser främlingsfientlighet och rasism. Arkenbiblioteket har även ställt samman och märkt ett särskilt utbud av bilderböcker som lyfter fram olikhet och mångfald, något som också kommer att finnas med som röd tråd under sagostunderna. Boklådan i Själevad planerar att sammanställa ett utbildningsmaterial som skolorna har möjlighet att använda.

– Detta ligger helt i linje med bibliotekens demokratiska uppdrag att verka för ett öppet och respektfullt samhälle. Med kampanjen visar vi att vi tar ställning mot rasism. Vi lyfter frågan såväl utåt mot allmänheten som inåt för att belysa fördomar och ifrågasätta ageranden inom den egna organisationen, säger Lina Allard, bibliotekarie på Arkenbiblioteket.

Kampanjen ”Bibliotek mot rasism” har tidigare drivits i bland annat Gävleborgs län och avsikten är att kampanjen ska fortsätta uppåt i landet.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-03-03