Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ändring av tidplan för Själevads sporthall

Tidplanen för ombyggnation av fastigheten som inrymmer Själevadskolans kök och matsal samt sporthall har ändrats. Det innebär en tidigarelagd byggstart än vad som tidigare meddelats. För att Själevadskolans elever ska kunna använda sporthallen som matsal när de kommer tillbaka efter sportlovet behöver iordningställandet påbörjas redan 2016-02-15. Det innebär att skolan och de föreningar som idag använder lokalen kommer att behöva förändra sin verksamhetsplanering från och med 2016-02-14.

Bakgrunden är att Själevadskolans kök ska byggas om för att i framtiden kunna förse Själevadområdets kommunala verksamheter och det nya äldreboendet (som håller på att byggas) med mat. Det ska genomföras en ombyggnation av skolans matsal och kök, byggas nya klassrum i skolan och fasaden på hela byggnaden kommer att renoveras. Under byggtiden kommer halva idrottshallen att fungera som Själevadskolans kök och matsal.

Hela byggprojektet beräknas vara klart i maj 2017.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta:

Frågor rörande föreningsverksamhet:
Föreningsbyrån, Kultur- och fritidsavdelningen, 0660- 882 15 eller foreningsbyran@ornskoldsvik.se

Frågor rörande byggprocessen:
Johan Liljedahl, 070-514 57 50 eller johan.liljedahl@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Strömqvist

2016-01-22