Du är här:

Trafikolycksstatistik i Örnsköldsviks kommun

Här nedan följer information om olika olycksformer och statistik för olyckor i Örnsköldsviks kommun.

Statistiken är hämtad från Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Strada bygger på uppgifter från polis och sjukvård (Polisen registrerar in vägtrafikolyckor med personskada och Örnsköldsviks sjukhus registrerar uppgifter om personer som sökt vård för en skada i trafikmiljö). Räddningstjänstens statistik är hämtad från Core insatsrapport. Uppgifterna kring viltolyckor är hämtad från nationella viltolycksrådets statistik.

Antalet skadade efter trafikslag Örnsköldsviks kommun 2012 - 2016

Diagram som visar antalet skadade efter trafikslag

Motorfordon

Under perioden 2012-2016 har det inträffat 1620 st sjukhusrapporterade olyckor med personskador och 8 st dödsolyckor. Vid 850 fall har motorfordon varit inblandade.

Årtal och antalet trafikolyckor som räddningstjänsten har åkt på:

  • 2012 -100 st
  • 2013 - 92 st
  • 2014 - 93 st
  • 2015 - 110 st
  • 2016 - 138 st

Trafikolyckor med motorfordon Örnsköldsviks kommun 2012-2016

Diagram med trafikolyckor med motorfordon i Örnsköldsviks kommun 2012-2016

Av de totalt 832 olyckorna med motorfordon åkte räddningstjäsnten på 533.

Cykelolyckor

Antalet cykelolyckor i Örnsköldsviks kommun 2012 - 2016

Diagram med cykelolyckor i Örnsköldsivks kommun

Mopedolyckor

Antalet mopedolyckor 2012 - 2016

Diagram med olycksstatistik över modpedolyckor 2012-2016

MC-olyckor


Fotgängare (halkolyckor)

Halkolyckor fotgängare november - mars, 2012 - 2017

Diagram över halkolyckor mellan november och mars åren 2012 till 2017

Viltolyckor

Diagram över antalet viltolyckor.

Statistiken är hämtad från Nationella Viltolycksrådet

Sidan uppdaterades

2017-06-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Annika Lind
Trafikolycksstatistik
0660-888 23
Skicka e-post

Erica Moberg
Processledare
0660-881 20
Skicka e-post