Skola

Här under finns information som i första hand är riktad till dig som pedagog men här finns även mycket tips och idéer för dig som förälder med barn i skolåldern.

Som ett led i att öka trafiksäkerheten för våra elever under skoltid har det delats ut två reflexvästar till varje skola.

Klicka på bilden för att förstora

När en klass lämnar skolområdet för utflykter mm bör första och sista man använda en reflexväst för att göra bilisterna uppmärksamma på barnen.

Även när personal står vid skolskjutsarna bör dessa användas. Det heter egentligen varselväst, vi vill ju varna för något. Allt för att eleverna inte ska behöva vara med om någon onödig olycka.

Låt er skola bli den som SYNS mest i trafiken, inte i olycksstatistiken!

Om Trafik i läroplanen

Lgr 11


Enligt gällande läroplan LPO 94 är trafikämnet ett ämnesövergripande kunskapsområde som ska integreras i undervisningen.

Lgr 11 2.8 Rektorns ansvar


Den 1 juli 2011 börjar den nya läroplanen gälla för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Den nya läroplanen pekar tydligt ut att trafik är en del av rektorns ansvar.

Utdrag av text: "Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven".

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: — i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger.

Sidan uppdaterades

2014-09-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Erica Moberg
Trafiksäkerhetssamordnare
0660- 881 20
Skicka e-post

Mer information

TrafiksmartPDF

Läroplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LektionstipsPDF

Skicka gärna in bilder och text om hur ni arbetar. Så kan vi lägga ut det på hemsidan. Alla idéer är goda.