Du är här:

Vanliga frågor om trafikanordningsplan, FAQ

Klicka på en fråga för att läsa svaret:
  • Via tidigt samråd mellan sökande och berörda fastighetsägare, näringsidkare och bussbolag.
  • Via information i lokala massmedia (ortstidningar, taltidning etc).
  • Via skyltningen och anordningarna på vägarbetsplatsen..
  • Via den godkända trafikanordningsplanen som kommunens handläggare distribuerar till polisen, brand- och säkerhet, ambulanssjukvården, bussbolagen, taxibolagen, samhällsbyggnadsförvaltningens gata/parks driftsenheten som sköter drift - och underhållsarbetet samt till Övik Parkering som sköter parkeringövervakningen på kommunens gator och vägar.
Ingen textmodul med namnet Svar Hittades
Ingen textmodul med namnet Svar Hittades
Ingen textmodul med namnet Svar Hittades
Ingen textmodul med namnet Svar Hittades

Sidan uppdaterades

2018-01-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Eva Lundberg
Trafikingenjör
0660 - 888 79
Skicka e-post

Kjell Yngvér
Enhetschef trafik och parkering 
0660 - 887 62
Skicka e-post

Ansökan skickas till:
ta-planer@ornskoldsvik.se

Lämna in din ansökan till:
Örnsköldsviks kommuns reception, Nygatan 16, plan 1

Skicka din ansökan till:
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
891 88  Örnsköldsvik

Märk kuvertet med "Ansökan trafikanordningsplan"

Du kan även skicka din ansökan per fax: 0660 - 888 15.