Skolskjuts för elever i grundskola

Angående ungdomskort.

Ansökan av Ungdomskort (Detta kan göras av alla som åker med skolkort/busskort till/från skolan och är mellan 7-19 år.)

 

Skolskjuts.

En elev har rätt till skolskjuts om han/hon går i den skola som kommunen har anvisat och uppfyller kriterierna för skolskjuts.    Länk till reglementet.PDF

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till skolskjuts om färdvägen till skolområdet från hemmet överstiger:

  • 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2.
  • 3 km för elever i årskurs 3-6.
  • 4 km för elever i årskurs 7-9.

Längsta gångavstånd till påstigningsplats för skolbuss eller skoltaxi är:

  • 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2.
  • 3 km för elever i årskurs 3-9.

Med färdväg eller skolväg menas den kortaste användbara gångvägen, cykelvägen eller bilvägen mellan hemmet och skolområdet.

Har du rätt till skolskjuts med linjetrafik och tappar ditt ungdomskort eller skolkort , har du möjlighet att låna ett färdbevis på skolans exp.

Du ansöker skolskjuts enklast via våra webbformulär:
Webbansökan om skolskjuts:

Om du skriver ut ansökan, skickar du den till:
Örnsköldsviks kommun
Trafikenheten/Skolskjuts
891 88 Örnsköldsvik


Sidan uppdaterades

2017-11-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter

0660-88000

Skicka e-post

Trafikenheten

Handläggare
0660-880 05

Skicka e-post