Du är här:

Skolskjuts

Påstigning vid hållplats

Grundskole- och gymnasieelever som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts eller resebidrag.

 

Skolskjuts för elever i grundskolan läsåret 17/18

Ansökan skall alltid göra av blivande elever i F-klass och samtliga elever med växelvisboende

En elev har rätt till skolskjuts om han/hon går i den skola som kommunen har anvisat och uppfyller kriterierna för skolskjuts. Ni som redan har skickat en ansökan för läsåret 17/18, kan bortse från denna information och då invänta ert svar. Om man ansöker om skolskjuts, önskar vi att ni gör er ansökan innan 1/5 2017. Detta underlättar då vårt arbete med att i tid hinna planera er eventuella skolskjuts. Naturligtvis kan anmälan göras efter detta datum, men då kan vi inte garantera att eventuell skolskjuts kan ges till skolstart i augusti.

För läsåret 2017/2018 sker ingen generell ansökan kring skolskjuts. Detta i samband med att kommunen använder planeringssystem(SOLEN). Tilldelning av (rätten till) skolskjuts, beslut samt information kommer att utföras senast under maj månad. Detta gäller alla elever i Årskurs 1-9.som är beviljad skolskjuts. Dessa elever kommer att få information genom att elevkort skickas hem. Elever i F-klass kan om så önskas göra en särskild ansökan.

Elever med tidigare beslut skolskjuts kan förändras. Detta beror bland annat på men att de elever som övergår till årskurs 3 respektive årskurs 7 får ändrade reglerna för avstånd. Ingen speciell information skickas till dessa elever. Andra orsaker till förändring kan vara att turer förändras och att hållplatser blir på annan plats än tidigare. Är ni osäker kring ert avstånd, skicka ett mejl.

Vid växelvis boende gäller därutöver även särskilda regler för boendets omfattning. Växelvis boende ska vara ett varaktigt och fast arrangemang och barnet ska bo ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Ett tidschema för hur boendet är fördelat och för behovet av skolskjuts ska lämnas in till kommunens handläggare inför varje läsår samt vid ändringar.

Om en elev inte uppfyller avståndskriterierna men skolskjuts önskas av andra skäl ska vårdnadshavaren lämna in en särskild ansökanlänk till annan webbplats som då prövas utifrån de övriga kriterierna för skolskjuts: trafikförhållanden, funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet.

En särskild ansökanlänk till annan webbplats ska även lämnas in om eleven har valt en fristående skola eller en annan kommunal skola än den som kommunen har anvisat. I dessa fall har eleven rätt till skolskjuts endast om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen jämfört med elevens placeringsskola.

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till skolskjuts om färdvägen till skolområdet från hemmet överstiger:

  • 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2.
  • 3 km för elever i årskurs 3-6.
  • 4 km för elever i årskurs 7-9.

Längsta gångavstånd till påstigningsplats för skolbuss eller skoltaxi är:

  • 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-2.
  • 3 km för elever i årskurs 3-9.

Med färdväg eller skolväg menas den kortaste användbara gångvägen, cykelvägen eller bilvägen mellan hemmet och skolområdet.

Om du skriver ut ansökan, skickar du den till:

Örnsköldsviks kommun
Trafikenheten/Skolskjuts
891 88 Örnsköldsvik

 

Ansökan av Ungdomskort (Detta måste göras av alla som åker med skolkort/busskort till/från skolan. Ersätter busskort för alla mellan 7-19 år.)

Ansökan skolskjuts

Anmälan om resebidrag

Blankett grundskolan, schema växelvisboende och skolskjutsPDF

Mer omfattande information hittar du i SkolskjutsreglementetPDF, Lagstiftning Sveriges kommuner och Landsting Skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ni kan även söka turer på Din tur Linjetrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta för vana att med jämna mellanrum besöka sidorna kring skolskjuts.

Har du frågor kring skolskjutsarna är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du till höger här på sidan.

Sidan uppdaterades

2017-03-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Trafikenheten

Handläggare
0660-880 05

Skicka e-post