Du är här:

Riksfärdtjänst

Så ansöker du om riksfärdtjänst

Du ansöker om riksfärdtjänst hos samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet. Du ska alltid skicka med ett läkarutlåtande första gången du ansöker om riksfärdtjänst.

Du behöver ansöka minst fem veckor före önskad avresedag. Inför storhelger, samt under perioden juni-augusti, bör du lämna in din ansökan ännu tidigare

Ansökan om riksfärdtjänstlänk till annan webbplats

Läkarutlåtandelänk till annan webbplats

Ansökningshandlingarna skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafik och parkering Färdtjänst
891 88 Örnsköldsvik 

Vem kan få riksfärdtjänst?

För att beviljas riksfärdtjänst ska din funktionsnedsättning ha en varaktighet av minst tolv månader och innebära att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala kostnader, eller att du behöver hjälp under resan. Om du behöver mer hjälp under resan än vad trafikföretagen kan erbjuda kan du ansöka hos kommunen om att få ta med en ledsagare.

Vad kostar riksfärdtjänst?

Egenavgiften för riksfärdtjänst är fastställd av regeringen och grundar sig på avståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Biljettkostnaden för eventuell ledsagare betalas av kommunen men du ansvarar själv för att skaffa ledsagare. 

Så beställer du riksfärdtjänst

För Riksfärdtjänstresor inom länets gränser ska du vända dig till beställningscentralen 0660-439 00.

För Riksfärdtjänstresor utom länets gränser hänvisar vi till Riksfärdtjänsten Sverige på telefonnummer 016-15 05 50.

Har du synpunkter på din riksfärdtjänstresa?

För Riksfärdtjänstresor utom länets gränser hänvisar vi till Riksfärdtjänsten Sverige på telefonnummer 016-15 05 50.

Om det gäller resa inom länet ska du vända dig till Länstrafiken Din Turlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På Länstrafikens webbplats finns formulär för att lämna synpunkter respektive reklamera resan.

Sidan uppdaterades

2017-06-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Färdtjänsthandläggare
Skicka e-post

Postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikenheten, Färdtjänst
891 88 Örnsköldsvik

Besöksadress

Vikingagatan 38
891 38 Örnsköldsvik