Övik Parkering

Örnsköldsviks kommun har cirka 2 900 parkeringsplatser i centralorten. Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ansvaret för parkeringsplatser, parkeringsautomater och parkeringsövervakning på kommunens mark.

Genom att göra centrum tillgängligt med bra parkeringslösningar så skapar vi goda förutsättningar för såväl shopping som upplevelser.

Parkeringsförändringar under O-Ringen

I samband med O-Ringen kommer det under vecka 29 (16-22 juli) och 30 (23-29 juli) vara begränsade parkeringsmöjligheter i centrum. Här kan du ta del av tillgängliga parkeringsplatser i centrum v. 29 och 30.PDF Gatuparkeringarna kommer vara tillgängliga men förändringar kan förekomma. Var därför uppmärksam på tillfälliga skyltar om parkeringsförbud.

Eftersom parkeringsplatserna kommer vara begränsade rekommenderas du att om möjligt lämna bilen hemma och istället gå, cykla eller nyttja kollektivtrafiken.Ska du ta bilen kan du under hela veckan använda satellitparkeringen på Solänget där gratisbussar transporterar dig till och från tävlingsarenorna.Tänk på att ha god tid på dig i trafiken, välja alternativa vägar där det är möjligt och följa trafikskyltningar. Här hittar du samlad trafikinformation under O-Ringen.

Nya parkeringsavgifter i centrala Örnsköldsvik 2018

Sedan januari 2018 pågår ett arbete med att justera parkeringsavgifter i centrala Örnsköldsvik och att utöka parkeringsförbudsområdet*. Förändringarna är ett led i kommunens parkeringspolicy.PDF

Avgiften kommer att höjas på vissa platser och att sänkas på andra. Var därför uppmärksam på skyltar och information vid parkeringsautomaten om vilken avgift som gäller. Förändringsarbetet pågår succesivt med start i centrala staden och fortsätter sedan med Arenaparkeringen och därefter norrut mot Örnsköldsviks sjukhus. Hösten 2018 planeras arbetet att vara klart.

Här kan du ta del av zon med avgifter för respektive område.PDF

*Parkeringsförbudsområde

Inom ett parkeringsförbudsområde får du bara parkera där det finns vägmärken som visar att det är tillåtet att parkera. Alla infarter till området har vägmärket som talar om att det är ett parkeringsförbudsområde. Förbudet gäller tills du passerar det vägmärke som visar att förbudsområdet upphör.

Illustration med vägmärken som informerar om parkering, parkeringsförbudsområde och områdesförbud upphör.

Vägmärken för parkering, parkeringsförbudsområde och områdesförbud upphör.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss via 0660-26 62 62 eller info@ovikparkering.se.

 Kontakta oss

Övik Parkering
Reception: Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik

Telefon: 0660 - 26 62 62
E-post: info@ovikparkering.se

Sedan 1 oktober 2016 kan du enbart betala med kort, SMS och via app (Parkster eller SMS Park) i Örnsköldsvik kommuns parkeringsautomater.

Här kan du läsa mer.

Öppettider

Öppettider: mån - fre 07:45 - 16:00