Du är här:

Hållbart resande i Örnsköldsviksregionen

Projektet Hållbart resande drevs i kommunens regi under tre år, 2011-2014. Projektets syfte har varit att bidra till att "förstora" regionen genom att visa på och låta människor testa olika möjligheter att arbetspendla coh resa i arbetet, med kollektivtrafik alternativt att cykla eller att gå.

Målgruppen för projektet varr invånare och arbetsgivare som transporterar sig både inom och till och från Örnsköldsviksområdet.

Sammanlagt har 31 större aktiviteter fullbordats inom projektet Hållbart Resande. Utöver det har flera mindre aktiviteter genomförts som inte har utvärderats, t.ex. samarbetet med regionens skolor, förskolor samt utlandsfödda.

Drygt 21 590 personer har på något sätt deltagit i olika aktiviteter, en fjärdedel av dem genom Hållbart Resandes webbsida eller Facebook, samt nästan en femtedel genom deltagande i tävlingar.

Alla aktiviteter har bidragit till att förändra eller bibehålla hållbara färdmedelsval. Totalt har de utvärderade aktiviteterna gett en besparing på ca 95 ton koldioxid under aktiviteternas genomförande. Omräknat till besparing per år, inräknat att färre håller fast vid samma beteende efter aktiviteten jämfört med under, blir besparingen ca 380 ton koldioxid per år. Störst besparing har Hälsotrampet och Pendlarparkeringen haft.

Det är svårt att se några exakta resultat av hur projektet Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen har förändrat invånarnas resvanor. Däremot kan man med ganska stor säkerhet säga att projektet i stort har påverkat attityder och resebeteenden hos en stor andel av befolkningen.

Efter tre framgångsrika år har nu projektet avslutats och flera aktiviteter har integrerats i ordinarie verksamhet, vilket får betraktas som lyckat.

Projektet initierades och ägdes av Örnsköldsviks kommun. Det medfinasierades av Länsstyrelsen och Tillväxtverket. I projektet deltog även Härnösands kommun, Kramfors kommun, Nordmalings kommun, Landstinget Västernorrland, Länstrafiken och Trafikverket.

Video framtagen inför Testresenärskampanj.

Sidan uppdaterades

2016-04-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Helena Näsström
Näringslivsutvecklare
0660-884 22
Skicka e-post

Jan Nyman
Näringslivsutvecklare
0660-888 16
Skicka e-post

Mer information

Projektbeskrivning -PDF
Projektansökan och aktivitetsplan

Slutrapport och resultatPDF

Cykelbarometeröppnas i nytt fönster

Läs mer om arbetet kring ny cykelplan.