Du är här:

Blomlådor som trafikhinder

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Trafik och parkavdelningen kommer i år inte att tillåta blomlådor i de bostadsområden där hastigheterna har blivit sänkta till 30 km/h. När det gäller tillstånd för blomlådor kommer kommunen att utvärdera resultatet av hastighetsförändringen när hela hastighetsplanen genomförts.

Information om hastighetsplanen finns på denna länk:
Hastighetsplan

Samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar för tillstånd finns på följande länk: Samhällsbyggnadsnämndens kriteriedokument för blomlådorPDF

Sidan uppdaterades

2018-05-31

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Trafikhandläggare
Trafik och park,
0660 - 884 07, 0660 - 888 23
Skicka e-post , Skicka e-post