Du är här:

Vem kan ansöka?

Du som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller resa med allmänna kommunikationer på egen hand kan ansöka om färdtjänst. Färdtjänsten är däremot inte till för att kompensera avsaknad eller brist på allmänna kommunikationer.

Specialfordon

Om man har så svåra rörelsehinder att man inte kan ta sig i och ur vanlig taxi kan man ansöka om rätt att åka med specialfordon.

Ledsagare under bilfärd

Om du behöver mer hjälp under själva bilfärden än vad chauffören kan ge, kan du ansöka om tillstånd att ta med ledsagare utan extra kostnad.

Ditt behov av ledsagare vid färdtjänstresa ska vara knutet till själva bilfärden. Behov av hjälp på resmålet ger inte rätt till kostnadsfri ledsagare. Däremot har alla färdtjänstresenärer rätt att ta med en medresenär. Medresenären betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

Så ansöker du

Du ansöker om färdtjänst, specialfordon och ledsagare härlänk till annan webbplats, var noga med att fylla i hela ansökan.

Ansökningshandlingarna skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten, Färdtjänst
891 88 Örnsköldsvik 

Sidan uppdaterades

2018-08-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Färdtjänsthandläggare
Skicka e-post

Postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikenheten, Färdtjänst
891 88 Örnsköldsvik