Placering av postlåda

Det är viktigt att din postlåda placeras på rätt sätt så att de fordon som används för vägunderhåll, till exempel plogbilen, kan ta sig fram utan att skada den.

Följande gäller för placeringen:

  • För gata försedd med gångbana ska postlådan placeras i bakkant av gångbanan.
  • För gata utan gångbana ska lådan placeras 1,5 meter från körbanans asfaltkant.
  • Om postlådan skadas av kommunens snöröjningsfordon eller vid annat underhållsarbete, kan eventuella skadeståndsanspråk ställas endast om postlådan är placerad enligt punkterna ovan. I andra fall hänvisar vi till Posten.

Ersättning vid skada på postlåda

Tyvärr händer det ibland att snöröjningsfordon orsakar skador på postlådor, staket med mera.

Om det skulle hände vill vi att du som fastighetsägare så snart som möjligt hör av dig och berättar vad som hänt så att vi kan utreda om ersättning kan utgå.

Ersättning för postlåda kan bara utgå om den är placerad enligt reglerna ovan.

 

Sidan uppdaterades

2018-09-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss