Du är här:

Städning av gator och trottoarer, sandupptagning

När snö och is tinat bort från kommunens gator och vägar påbörjas sandupptagning och sopning. Arbetet sker från tidig morgon, kl 05:00 till cirka kl 22:00 på kvällen. I centrum pågår arbetet nattetid på grund av trafiksäkerheten och framkomligheten, vi hoppas på förståelse från boende i området under den korta period som arbetet pågår. Målsättningen är att arbetet ska vara klart i början av juni månad. Under sommarmånaderna genomförs sedan underhållssopning.

I samband med sopning kan problem med damm och buller förekomma, vi rekommenderar därför att ni avvaktar med att putsa fönster och annat utomhusarbete tills att sandupptagningen är genomförd i ditt område. Se turordningen för årets sandupptagning nedan.

Sandupptagning 2017

Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade. I övrigt sker sandupptagningen utifrån en turordning som ändras år från år för att det ska bli så rättvist som möjligt. Vår entreprenör Svevia sköter sandupptagning i och områden runt Björna, Bredbyn, Bjästa och Köpmanholmen.

Turordning för sandupptagning i centralorten:

Gång- och cykelvägar: efter Arnäsvägen, Järvedsleden, Bonäsvägen, Modovägen, Sundsvägen, Genesåsvägen, Vågsnäsvägen, Bondegatan, Brogatan, Själevadsgatan, Översjälavägen, Målevägen, Järnvägsgatan, Hampnäsvägen, Prästsundsvägen, Järvedsvägen, Sörängetvägen, Götavägen, Gottnevägen och Krokvägen.

Centrala staden och centralortens villaområden enligt följande ordning:

  1. Järved och Bonäset
  2. Varvet och Hörnett  
  3. Ås, Själevad och Överhörnäs
  4. Kroksta och Gullänget
  5. Svartby, Brösta, Arnäsvall och Gimåt
  6. Hallbacken, Sund, Domsjö och Svedjeholmen                       

När sopningen är klar i villaområdena fortsätter vi med följande huvudvägar: Järvedsleden, Bonäsvägen, Modovägen, Översjälavägen, Gottnevägen, Hampnäsvägen, Mycklingvägen, Målevägen, Krokstavägen, Gimåtvägen, Fågelvägen, Arnäsvägen, Brogatan, Vetevägen, Sundsvägen, Genesåsvägen, Vågsnäsvägen, Domsjövägen.

Sidan uppdaterades

2017-11-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Felanmälan, synpunkter och förslag för gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser:

Länk till webbformulär, app och telefonnummer för felanmälan