Du är här:

Renhållning och snöröjning

Att hålla Örnsköldsviks kommuns gator och vägar, gång- och cykelvägar och gångbanor fria från snö och sand kräver mycket planering.

Örnsköldsviks kommun underhåller totalt 80 mil kommunala och enskilda gator och vägar, 15 mil gångbanor och 7 mil gång- och cykelvägar. Även vid allmän platsmark, som torg och gångstråk, utförs underhållsarbete.

Vem utför drift och underhåll i ditt område?

Drift och underhåll sköts av kommunen inom områden Centralorten, Moliden, Billsta, Gottne, Bjästa och Husum.

I områdena Björna och Bredbyn sköter Svevia drift och underhåll på uppdrag av Örnsköldsviks kommun.

Vägar som tillhör Trafikverket, till exempel E4:an och Björnavägen, underhålls av entreprenörer som Trafikverket har avtal med.

Sidan uppdaterades

2015-05-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Felanmälan

Kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser:

Länk till webbformulär och app för felanmälan


Samhällsbyggnadsförvaltningens gata/park/drift
Expedition för besökare
Vikingagatan 38
Måndag - fredag kl 7:00-11:30,
kl 12:30-16:00