Du är här:

Projekt kollektivtrafik Örnsköldsvik

Det pågår just nu en stor satsning på kollektivtrafik i Örnsköldsvik. Genom projektet Kollektivtrafik Örnsköldsvik arbetar kommunen bland annat för att uppnå en effektivare och mer anpassad linjedragning av tätortstrafiken. Den nya linjedragningen ska öka möjligheten till arbetspendling samt förbättra tillgängligheten till Örnsköldsviks sjukhus och resecentrum. Det kommer även att skapas nya vändplatser för buss, samt befintliga hållplatser kommer att ses över och göras mer tillgängliga. Projektet, som ska pågå till och med 2020, kommer även att utreda Örnparken och de kringliggande gatorna för ett framtida nav för kollektivtrafik.

Projektets mål är att få till en total ökning av resandet med kollektivtrafik i Örnsköldsvik genom långsiktigt hållbara infrastruktursatsningar, bygga ett attraktivt linjenät och satsningar på beteendeförändringar (som exempel öka kunskapen om kollektivtrafik). Det ska kännas naturligt att välja gång, cykel eller kollektivtrafiken framför bilen för att ta sig till arbete eller aktiviteter.

I augusti 2017 planeras byggnationerna att påbörjas av bussgata vid Örnsköldsviks sjukhus, som möjliggör att fler bussar inom tätortstrafiken ska kunna passera förbi sjukhuset. Peab är den entreprenör som kommer att utföra arbetet. I december 2017 ska den nya linjedragningen börja gälla.

Att uppnå en attraktiv kollektivtrafik med god tillgänglighet innebär:

  • Ett enkelt linjenät med god turtäthet och taktfasta tidtabeller
  • Trafik alla veckodagar med samma linjenät
  • Linjerna erbjuder snabba resor
  • Hållplatserna har hög standard; utformning, information, trygghet och säkerhet

Illustration över Örnsköldsviks sjukhus och Hälsocentralen Ankaret. Den gröna markeringen visar det område som kommer att påverkas av ombyggnationerna. (Klicka för förstoring).

Karta med etappindelningar.

Etappindelning, framkomlighet och avstängningar.

Håll utkik, informationen på den här sidan kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortgår.

Kontaktperson: Elisabeth Strand Hübinette, projektledare, trafik- och parkavdelningen, 0660 – 884 79, skicka e-post.

Sidan uppdaterades

2017-08-23

Sidansvarig: