Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Viktbegränsning för enskilda vägar som Örnsköldsviks kommun sköter

Under perioden 7 april – 21 juni viktbegränsas alla enskilda vägar som kommunen sköter med en maximal totalvikt på 4 ton. Eventuellt kan den tid som begränsningen gäller komma att förlängas. De vägar som berörs är skyltade med maximala vikter under den tid som gäller.

Begränsningen innebär att personer som bor, arbetar eller har aktiviteter längs de aktuella vägarna bör planera tunga transporter (grus, virke, balar och maskiner) så att tänkta transporter kan genomföras före eller efter dessa datum.

Dispens - nytt från och med år 2015

Transporter kan beviljas dispens, ansökan görs via E-tjänst på kommunens hemsida.

Här kan du läsa mer om Transporter och tillstånd, samt länk till e-tjänster och blanketter.

För mer information och frågor om dispenstransporter kontakta: Carina Byström 0660-884 07

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-04-09