Uppmaning till besökare att respektera parkeringsförbud vid Gullviks havsbad

Idag så parkerar besökare på båda sidor av vägen mot campingen och badplatsen vilket inte är tillåtet. Det skapar problem med framkomligheten och framförallt för Räddningstjänsten vid en eventuell olycka.

Därför uppmanas alla besökare att respektera det parkeringsförbud som gäller och följa den gällande skyltningen på vägen in mot campingen och badplatsen.

Vägen övervakas och de som står fel kommer att bötfällas.

Aktuelltartikel publicerad av: Sven Alveryd

2018-07-25