Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Trafiksäkerhetsprojektet på Sundskolan och Sunnanängs förskola snart färdigt

Örnsköldsviks kommuns pilotprojektet för att höja trafiksäkerheten vid Sundskolan och Sunnanängs förskola påbörjades sommaren 2016. Syftet med projektet är att separera oskyddade trafikanter, gående och cyklister, från biltrafik och transporter, samt förbättra trafiksituationen längs Vetevägen. Stora delar av projektet är nu färdigbyggt, den nya hämta/lämnaparkeringen är klar och i drift.

Det kvarstår arbeten med uppsättning av cykelställ samt av väderskydd vid platsen för hämta/lämna för föräldrar samt vid platsen för skolskjuts/skoltaxi. Till våren kommer matjordsåterställning och linjemålning att utföras.

Observera att det är förbud för att stanna och parkera efter Vetevägen, från Sundsvägen och fram till infarten på hämta/lämnaparkeringen. Högsta tillåtna hastighet på samma sträcka är numera 30 km/h dygnet runt. Alla besökande hänvisas till den nya hämta/lämnaparkeringen.

Kommunens trafik- och parkavdelning tackar alla berörda för tålamodet under projekttiden. Pilotprojektet kommer att utvärderas och erfarenheter kommer att användas vid liknande trafiksäkerhetsprojekt vid skolor och förskolor.

Har du frågor angående projektet, kontakta projektledare Marianne Olofsson, trafik- och parkavdelningen, 0660 – 886 95.

Vinterkvällsbild över Sundskolans nya hämta/lämna yta samt parkering.

Sundskolans nya hämta/lämna-yta samt parkering.

Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-04-24