Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sjösättningsramp vid Varvskajen stängd t.o.m. 1 juni 2015 på grund av förbättringsarbete i området

Karta över Örnsköldsviksfjärden och Varvskajen

Kommunen påbörjar nu under våren 2015 ett förbättringsarbete för att stabilisera området vid Varvskajen i centrala Örnsköldsvik. Sjösättningsrampen som ligger i anslutning till området kommer därför vara stängd t.o.m. 1 juni 2015. Båtägare hänvisas att ta kontakt med privata båtföreningar för alternativa sjösättningsplatser.

Bakgrund till förbättringsarbetet: Under våren 2013 inträffade ett ca 50 meter långt skred längs med Varvskajen. Skredet riskerade att rasera den kommunala pumpstationen som fanns där och akuta insatser genomfördes för att säkra anläggningen från att rasa ut i vattnet. Geotekniska utredningar* av förhållandena kring Varvskajen har visat på en bristande stabilitet i området och som även påverkar sjösättningsrampen som finns i anslutning. För att stabilisera området ska det därför anläggas ett erosionsskydd längs Varvskajen och 30 meter ut i fjärden. Pumpstationen har flyttats till säker mark och berörs inte av de planerade åtgärderna med erosionsskyddet.

För mer information: Ronny Vikström, Projektledare ronny.vikstrom@ornskoldsvik.se / 0660- 885 17

* Geoteknisk undersökning: syftar till att bestämma markförhållandena (t.ex. jordlagerföljder, djupet till fast berg och grundvattenförhållanden) i ett område som skall bebyggas. Källa: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/geoteknisk-f%C3%A4ltunders%C3%B6kninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-04-17