Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sjösättningsrampen vid Varvskajen går nu att använda

Nu är arbetet med reparationer och förstärkning klart och sjösättningsrampen är öppen för allmänheten att använda. Observera att sjösättningsrampen endast är till för mindre båtar.

Under våren har Örnsköldsviks kommun reparerat och förstärkt delar av Varvskajen, vid området bakom gamla järnvägsstationen. Under förbättringsarbetet kunde sjösättningsrampen inte användas, men nu går det bra.

Karta över Örnsköldsviksfjärden och Varvskajen

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-06-12