Ny gång- och cykelbro i Husum öppnas den 18 februari

Nya gång- och cykelbron i Husum

Gång- och cykelbro över Gideälven i Husum

Den 70 år gamla gång- och cykelbron mellan Gideåbacka och Husum stängdes den 16 juni 2014. Det var under en brobesiktning som genomfördes av konsultföretaget Sweco man upptäckte akuta säkerhetsproblem.

Kommunen har lånat en tillfällig bro av Trafikverket som kommer öppnas den 18 februari. Bron över Gideälven är 77 meter lång och väger 305 ton. Den är placerad mellan Botniabanans järnvägsbro och E4-bron. På den östra sidan har en befintlig väg fram till Bruksvägen nyttjats och på den västra sidan har en ny anslutning till Gideåbacka byggts. Vägarna och bron är belysta.

En projektering är påbörjad som ska utreda kostnader och placering av en ny, permanent bro.

När bron öppnas återställs hastigeten på E4 till det ursprungliga.

Gång- och cykelbron över Gideälven i Husum
Gång- och cykelbro över Gideälven i Husum

Sidan uppdaterades

2015-02-16

Sidansvarig: