Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu påbörjas pålning av gång- och cykelbro över Dombäcksviken i Husum

Arbete med pålning av gång- och cykelbro över Dombäcksviken i Husum kommer att pågå från 12 september till och med 21 december. Under pålningsarbetet kan det förekomma buller och störande ljud. Arbeten med bron utförs normalt måndag till torsdag kl 7-19, även enstaka tillfällen fredag till söndag kl 8-18. Farleden förbi bron kommer att vara avstängd för båttrafik och skoter från och med 1 oktober 2017 till och med 27 april 2018. Gång- och cykelbron planeras att vara färdig i mitten på maj 2018. Kommunens hoppas på förståelse för ljudnivån under byggtiden.

Kontaktperson: Ronny Vikström, byggprojekledare, 0660 - 882 02, ronny.vikstrom@ornskoldsvik.se

Illustration över den nya gång- och cykelvägen som ska byggas.

Illustration över den nya gång- och cykelvägen som ska byggas över Dombäcksviken i Husum.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-11-02