Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Inbjudan till samråd - E4 Örnsköldsvik, tunnel genom Åsberget

Trafikverket bjuder in till samråd kring val av lokalisering för E4 Örnsköldsvik, tunnel genom Åsberget. E4 är en av landets viktigaste vägar för gods- och persontransporter. I dag passerar E4 genom centrala Örnsköldsvik med uppemot 22 000 fordon per dygn. Den nuvarande sträckningen präglas av problem när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Därför ser Trafikverket över möjligheterna att bygga en ny E4-sträckning förbi Örnsköldsvik.

Samrådstid: 4 november - 4 december 2015.

Utställning och samrådsmöte:

4 november öppnar en utställning med samrådsunderlaget i landgången mellan Arken och Trekanten, Lasarettgatan 5, Örnsköldsvik. Utställningen är öppen under ordinarie öppettider för Arkenbiblioteket.

10 november kl 12-16 finns representanter från Trafikverket på plats vid utställningen och kl 18.30 presenteras samrådshandlingen i Pinassen på Arken konferens, Strandgatan 21, Örnsköldsvik. 

Välkommen!

Här kan du ta del av mer information om samrådet, underlag och läsa mer om projektet: www.trafikverket.se/e4ornskoldsviklänk till annan webbplats. Det går även att ta del av samrådsunderlaget på Receptionen Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-10-30

 Kontakta oss

Kerstin Holmgren
Projektledare, Trafikverket
010-123 73 92
Skicka e-post