Förlängda handläggningstider på trafik- och parkavdelningen under sommaren

Semesterinformation från trafik- och parkavdelningen

Under vecka 28-31(9 juli -5 aug.) är det förlängda handläggningstider för trafikanordningsplaner, grävtillstånd, yttranden om upplåtelse av offentlig plats och dispenser för tunga, långa och breda transporter. Arbeten som planeras att påbörjas under vecka 32 (6-12 augusti) ska vara inlämnade till trafik- och parkavdelningen senast 6 juli på respektive mejladress, se www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastrukturlänk till annan webbplats.

Under vecka 30 (23-29 juli) kommer orienteringstävlingen O-Ringen till Örnsköldsvik och lockar med sig ett stort antal besökare. Med anledning av den ökade trafiken kommer det under vecka 29-30 (16-29 juli) vara särskilda krav och restriktioner på grävtillstångsansökningar. Under vecka 29 (16-22 juli) kommer det inte ges tillstånd att påbörja nya schakter i berörda områden och under vecka 30 (23-29 juli) tillåts inga schaktarbeten i berörda områden. Befintliga schakter återfylls och tillåts bara i undantagsfall vara öppna. Akuta arbeten kommer att behandlas som vanligt med extra krav på säkerhet runt arbetsområdet.

Här kan du läsa mer om grävtillstånd och i vilka områden schaktarbete på kommunägd mark inte tillåts under O-Ringen.

Vecka 28-31 (9 juli- 5 aug.) är handläggningstiden för ansökan om ungdomskort för buss förlängd. Här kan du via vår e-tjänst ansöka om nytt ungdomskort eller ersättningskort om det är borttappat eller skadat.

Under vecka 29-31 (16 juli- 5 aug.) är handläggningstider för färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade förlängd. Mer information och ansökningsblanketter hittar du här.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-06-13