Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förändrade hastigheter för bussgator

Söndag 10 december 2017 börjar det nya linjenätet och den nya turlistan för busstrafik i Örnsköldsviks tätort att gälla. I samband med det kommer även hastighetsgränserna på bussgatorna att förändras och följa den nya hastighetsplanen.

Kommunen uppmanar därför alla trafikanter att vara uppmärksam på de nya vägmärkena och de nya hastigheterna.

Här kan du läsa mer om arbetet med hastighetsplanen.

Här kan du ta del av mer information om den nya linjedragningen.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-12-07