Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Flyghistoria skrevs på Örnsköldsvik Airport

Robert Gyllroth tar emot det första fjärrstyrda planet

Robert Gyllroth, vd Örnsköldvik Airport, välkomnar landshövding Gunnar Holmgren till ett soligt Örnsköldsvik.

Tisdag 21 april skrevs flyghistoria på Örnsköldsvik Airport. Klockan 12:20 landade det första reguljära planet som dirigerats via fjärrstyrd trafikledning från Remote Tower Center på Sundsvall-Härnösands flygplats. Det innebär att trafikledningstornet på Örnsköldviks flygplats inte längre är bemannat. Piloterna får all behövlig information från fjärrledningstornet i Sundsvall. De monitorer som finns där har tillgång till all data och kan överblicka landningsområdet med en extremt hög noggrannhet.

– För oss gör det ingen skillnad. Vi får den information vi behöver för att göra vårt jobb, varifrån den kommer spelar ingen roll. Vid besvärliga markförhållanden som exempelvis ishalka på banan rapporterar markpersonal på plats i Gideå aktuella friktionsdata till Remote Tower Center som delger oss information, säger Tommy Karlsson som var en av premiärpiloterna.

Tekniken med fjärrstyrningstorn (Remote Tower Services) är en svensk uppfinning som utvecklats genom ett tioårigt samarbete mellan SAAB och Luftfatsverket. Sedan 2010 har utvecklingen varit förlagd till Sundsvall-Örnsköldsvik. Hösten 2014 gav Transportstyrelsen klartecken till att bedriva fjärrstyrd trafikledning på Örnsköldsviks Airport. Något som också gör att regionen är först i världen med denna teknik.

– Det här är början på en ny era. Det känns otroligt roligt att få vara först ut med en världsny teknik som väckt ett stort internationellt intresse. Fjärrstyrningsmöjligheterna effektiviserar trafiken och ökar tillgängligheten. Akuta transporter blir enklare att genomföra snabbt eftersom fjärrstyrningstornet är bemannat dygnet om. Internationellt kan man också se att örika länder, som t.ex. Norge, kan ha stor nytta av fjärrstyrning eftersom varje landningsplats inte behöver ha egen trafikstyrningskapacitet, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Premiärplanet går in för landning

Det första planet som dirigerats från fjärrstyrnnigstornet i Sundsvall går in för landning.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-04-21