Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

EU-pengar till mer bredband i länet

Strukturfondpartnerskapet har beviljat två rekordstora regionalfondsprojekt i Västernorrland. Det gäller en satsning på snabbare tågförbindelser, Funktionella Mittstråketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och en länssammanbindande utbyggnad av fibernätet för bredband, Dig.2020. Totalt omfattar beslutet 556 miljoner kronor.

Med de två projekten blir det möjligt att genomföra åtgärder för infrastruktursatsningar som annars inte hade varit möjliga, säger Daniel Gustafsson, Länsstyrelsens enhetschef för regional utveckling. Att projekten kan starta är tack vare god samverkan med länets kommuner och landsting samt med regionförbund Jämtland och Trafikverket. 

Beslutet är en medfinansiering av projekten som kommer att drivas av Länsstyrelsen i fortsatt nära samverkan med de aktörer som arbetat fram ansökningarna och projektbeskrivningarna. Läs mer om Dig.2020, bredband till hela Västernorrland här

Aktuelltartikel publicerad av: Eva Jansson

2015-12-22