Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Antagen hastighetsplan innebär nya hastigheter i Örnsköldsviks tätorter

Bild på en gata med logotypen Rätt Hastighet - för en attraktiv kommun

Trafik- och parkavdelningen har på uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden genomfört en hastighetsöversyn över gator och vägar i kommunens tätorter. Målet med översynen var att ta fram rätt hastighet för alla gator med hänsyn till trafik-och gatumiljön. Det har resulterat i en hastighetsplan som antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 20 november 2014. Arbetet med hastighetsförändringen förväntas påbörja i juni 2015. 

Här kan du läsa mer om hastighetsförändringen, ta del av hastighetsplanen i sin helhet, tidplan och etappkartor m.m.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-01-08