Du är här:

Psykeveckan 2018, 5-11 november -
nu för 13:e året i rad

Som tidigare har nämnts på denna sida så är 2018 års tema för Psykeveckan, v 45 ”Vikten av relationer”. Om vi på Wikipedia (internet) söker på ”relationer” så får vi fram träffar på ”matematisk relation”, ”logisk relation” m.fl. relationer och avslutningsvis nämns ”social relation”, vilket beskrivs som ”det utbyte som finns mellan två eller flera parter”. Årets vecka kommer att beröra sociala relationer, vikten av dessa och vad vi kan göra om vi behöver förbättra dem.

Vi har alla relationer. En del har få, andra har många – ibland känns relationerna som livsviktiga, medan andra relationer kanske rentav känns tärande. Bra relationer är viktiga för vårt välbefinnande. Vi har olika behov av relationer och för vissa är det lätt att skapa bra relationer till sin omgivning, medan andra har problem med att få och behålla goda relationer.

När våra viktiga relationer fungerar bra behöver vi inte så mycket hjälp, men de flesta upplever någon gång att de har relationsproblem som är svåra att lösa. Det kan vara svårt att veta vad som är rimligt, om vi ställer för stora krav i en relation eller egentligen borde sätta ner foten mer. Vad kan man begära av varandra? Då kan det behövas mer kunskap och stöd från någon utomstående. Det är viktigt med bra relationer för att vi ska må bra.

Årets Psykeveckan, v 45 kommer att handla om relationer i olika sammahang. Vi kommer att få lyssna på olika föreläsare men vi kommer också att få en gedigen presentation av vad orten har att erbjuda om man som enskild, i en parrelation eller som familj behöver stöd för att få och behålla relationer, som då kan bidra till att man mår bra.

Välkommen att delta i veckans olika arrangemang!

Program för ”Psykeveckan, v 45” år 2018PDF

 

Om psykeveckan

Psykeveckan, v 45, är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och kunskap om psykisk (o)hälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta. Psykeveckan vill verka för ett öppnare samhälle där allas lika värde är självklart. Veckan samlar årligen mellan 1500-1600 åhörare.

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan Regionen (f d Landstinget), Arbetsförmedling, Kommun, Försäkringskassa, RSMH, Attention (anhörig-/brukar- och intresseorganisationer) och Svenska kyrkan Örnsköldsvik. Deltagandet är gratis.Sidan uppdaterades

2018-10-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ola Bäckström
Utvecklingsstrateg
073-270 49 95
Skicka e-post