Du är här:

Vuxna våldsutövare

Personer som utövar våld mot sin partner kan beviljas behandling enligt metoden Alternativ till våld (ATV). Syftet med behandlingen är att våldet ska upphöra och att våldsutövaren ska hitta andra alternativ till sitt beteende.

Behandlingen fokuserar på våldet i sig och vilken funktion våldet har. Personen ifråga lär sig ta ansvar för sitt eget våld och först därefter fokuserar behandlingen på sambanden mellan det sociala arvet, personligheten och kulturen. Behandlingen avslutas med att våldsutövaren arbetar med våldets konsekvenser för hen själv och de närstående.

Samtalen genomförs av behandlare inom social stöd, välfärdsförvaltningen.

Sidan uppdaterades

2016-02-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Daniel Johansson
0660-885 19
Skicka e-post

Mathias Öberg
0660 - 787 32
Skicka e-post