Du är här:

Barn och unga utsatta för våld

Välfärdsförvaltningens resurscentrum mot våld erbjuder enskilda krissamtal och gruppverksamhet för barn och ungdomar som själva sett eller upplevt psykiskt eller fysiskt våld i sina familjer. Insatserna riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 5-20 år.

Barn och ungdomar som blir vittne till våld och misshandel mår dåligt. De kan förlora tilliten till vuxna och sin framtidstro. Vanliga reaktioner hos barn och ungdomar som upplevt våld hemma är huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, skuldkänslor, isolering, aggressivitet, rädsla och hjälplöshet. Erfarenheten av att ha upplevt våld kan prägla och påverka dem upp i vuxenlivet. Det är viktigt att de får möjlighet att tala med någon om sina upplevelser.

Trappansamtal

Barnen/ungdomarna erbjuds individuella krissamtal enligt Rädda barnens modell Trappan. Innan och efter samtalen ingår förberedande och avslutande föräldrasamtal.

I samtalen får barnen/ungdomarna:

  • Möjlighet att prata om det våld som de har varit med om
  • Kunskap om vanliga reaktioner när man lever i våldets närhet
  • Hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna tankar, känslor och behov
  • Efter de individuella samtalen kan barnen vid behov erbjudas ytterligare stödåtgärder.  

Bryggan - gruppverksamhet 

Bryggan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år som har erfarenhet av förälder/föräldrar med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen.

Syftet är att ge barn och ungdomar en möjlighet att minska skuld- och ensamhetskänslor, stärka självförtroendet samt inge hopp inför framtiden. Under träffarna får barnen och ungdomarna möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och ett forum där de kan prata om sina tankar och känslor på ett kreativt och lekfullt sätt.

Gruppverksamheten hjälper barnen/ungdomarna att:

  • Se att det finns fler som upplevt liknande saker
  • Förstå att det inte är deras fel att det är våld hemma.
  • Få en vidgad förståelse för sina egna känslor och behov
  • Känna att det går att få hjälp
  • Kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och hopp

Finns det inte underlag för att bilda en grupp, eller om speciella skäl föreligger, kan Bryggan erbjudas som individuell insats. Som förälder kan du vända dig till oss om du vill att ditt barn ska delta i verksamheten. Barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet och vill delta kan även själva höra av sig till oss. För att barn och ungdomar under 18 år ska få delta krävs godkännande från vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna.   

Mer information

Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dina rättigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Våld och hbtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Jag vill vetalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Sidan uppdaterades

2016-02-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Behandlare
073-274 56 11
073-271 24 77

Skicka e-post

Behandlare Bryggan
070-668 84 34