Du är här:

Tillfällig övernattning

Vid större idrottsarrangemang eller liknande kan det finnas behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt inte är utformade för övernattning.

Du som arrangör för den tillfälliga förläggningen ansvarar helt och hållet för säkerheten och att:

  • personalen har tillräcklig kunskap och utbildning
  • personalen kan agera på ett riktigt sätt vid en brand/utrymningssituation
  • larmmöjligheter finns till räddningstjänsten telefon 112
  • personalen känner till och kan hantera den brandsläckningsutrustning (handbrandsläckare, inomhusbrandposter etc.) som finns i lokalen
  • personalen har kunskap om brandtekniska installationer (brandlarm, branddörrar, släckutrustning, nödutgångar, vägledande markering m m)
  • de brandtekniska installationerna är kontrollerade och fungerar innan övernattning sker
  • de övernattande fått information så att de kan agera på ett tillfredsställande sätt vid en brand/utrymningssituation
  • ordningsregler upprättas och följs
  • kontrollista Bilaga A (se dokument PM tillfällig övernattning), avprickats av brandvakt, brandskyddsansvarig eller motsvarande person
  • sovsalens sängplatser utformas enligt Bilaga B (se dokument PM tillfällig övernattning)

PM tillfällig övernattning

Använd dokumentet PM tillfällig övernattning som stöd när du kontrollerar lokalen där övernattningen ska ske.PDF

Anmälan om tillfällig övernattning

Arrangören ska anmäla den tillfälliga övernattningen till Räddningstjänsten Örnsköldsvik via formuläret nedan.

Anmälan ska ha inkommit till Räddningstjänsten Örnsköldsvik/KAC senast fem dagar innan övernattningen äger rum.

Från vilket datum och tid *
Ange när övernattningen kommer att starta
Till vilket datum och tid *
Ange när övernattningen kommer att sluta

Ansvarig arrangörs namn och kontaktuppgifter *
User information


Om gatuadress saknas, beskriv var övernattningen sker. Exempel: i scoutstugan Ugglan som ligger cirka 50 meter öster om lillsjön

Sker övernattningen på markplan *


Om nej, besvara även frågan nedan.Om inga barn övernattar ange 0. Om barn övernattar var vänlig ange det totala antalet samt besvara frågan nedan


Om det INTE övernattar personer med hjälpbehov, ange 0
Närvarande kontaktperson 1 *
User information
Du måste ange minst en kontaktperson som närvarar vid övernattningen. Om det finns ytterligare kontaktperson kan du ange hen nedan som kontakt 2. Ange kontaktperson och uppgifter även om det är samma person som arrangerar övernattningen.
Närvarande kontaktperson 2
User information

Villkor *

Sidan uppdaterades

2016-06-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jonas Boström
Driftansvarig
0660-787 54
Skicka e-post

KAC (Kommunens alarmeringscentral)
0660-787 50
Skicka e-post

Avvikelsehantering KAC