Du är här:

Om Brå Örnsköldsvik

Samordning av brottsförebyggande verksamhet i Örnsköldsviks kommun ansvarar kommunstyrelsen för och därmed kommunledningsförvaltningen. Brottsförebyggande verksamhet för att öka tryggheten och minska brotten i kommunen leds av Brå Örnsköldsvik (Brottsförebyggande rådet), som är en bred samverkansgrupp.

Brå Örnsköldsvik består förutom av Örnsköldsviks kommun (samhällsbyggnads-, bildnings- och välfärdsförvaltningen) även av samarbetsparterna polisen Örnsköldsvik och Cesam (Centrum i samverkan). Verksamheten utgår ifrån policy och strategier för trygghet och säkerhet, konkretiserad  i insatser och  aktiviteter utifrån Brå Örnsköldsviks årliga handlingsplan.

Ansökan om ekonomiskt stöd, Brå-medel

Här kan du söka ekonomiskt bidrag tillsammans med andra aktörer för aktiviteter som gör Örnsköldsvik till en tryggare plats, tex. insatser som främjar trygghet för människor och förebygger brott. Du kan ansöka som privatperson eller som organisation/förening.

I er ansökan ska ni ange vilket målområde i Brå Örnsköldsviks handlingsplan  insatsen/aktiviteten bidrar till att uppnå. Ansökningar som berör barn och unga i någon form, prioriteras.

Målområden i Brå Örnsköldsviks handlingsplan: Målområde 1; Öka tryggheten. Målområde 2; Minska brottsligheten. Målområde 3; Minska andelen barn och unga som använder ANDT. Målområde 4; Alla barn och unga ges förutsättningar att lyckas i skolan. Målområde 5; Öka andelen drogfria miljöer. 

Välkommen med ansökan nedan.

Sidan uppdaterades

2017-12-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Brå Örnsköldsvik

Brottsförebyggande råd
Samordnare
Birgitta Edin-Westman
073-274 62 83
Skicka epost