Du är här:

Om Brå Örnsköldsvik

För samordning av brottsförebyggande verksamhet i Örnsköldsviks kommun ansvarar kommunstyrelsen för och därmed kommunledningsförvaltningen. Brottsförebyggande verksamhet för att öka tryggheten och minska brotten i kommunen leds av Brottsförebyggande rådet, Brå Örnsköldsvik som är en bred samverkansgrupp.

Brå Örnsköldsvik består förutom av Örnsköldsviks kommun (samhällsbyggnads-, bildnings- och välfärdsförvaltningen) även av samarbetsparterna polisen Örnsköldsvik och Cesam (Centrum i samverkan). Verksamheten utgår ifrån handlingsplan för Brå Örnsköldsvik, vilken sorterar under Handlingsprogram för trygghet och säkehet.

Ansökan om ekonomiskt stöd, Brå-medel

Här kan du söka ekonomiskt bidrag tillsammans med andra för aktiviteter som gör Örnsköldsvik till en tryggare plats, tex. insatser som främjar trygghet för människor och förebygger brott.

Du kan ansöka som privatperson eller organisation/förening.

I ansökan anges vilket målområde i Brå Örnsköldsviks plan  insatsen/aktiviteten bidrar till. Målområde 1; Öka tryggheten. Målområde 2; Minska brottsligheten. Målområde 3; Minska andelen barn och unga som använder ANDT. Målområde 4; Alla barn och unga ges förutsättningar att lyckas i skolan. Målområde 5; Öka andelen drogfria miljöer. Ansökningar som berör barn och unga i någon form, prioriteras.

Välkommen med ansökan nedan.

Sidan uppdaterades

2016-12-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Brå Örnsköldsvik

Brottsförebyggande råd
Samordnare
Birgitta Edin-Westman
073-274 62 83
Skicka epost