Du är här:

Lokala trygghetsgrupper

I kommunen finns det lokala trygghetsgrupper som består av samverkande aktörer på åtta, snart nio olika platser. Trygghetsgrupperna arbetar förebyggande för att skapa en trygg och positiv miljö för alla boende i området med extra fokus på barn och ungdomar. Brå Örnsköldsvik har ett övergripande stödjande ansvar för alla grupperna men på varje ort är det oftast kultur- och fritidsledare som samordnar träffarna. För att inventera behoven i lokala orterna och ge tillfälle för dialog anordnas Medborgarmöten i samverkan med polis. Alla välkomnas till dessa träffar! Det är de lokala behoven som avgör vilka aktiviteter varje ort väljer att engagera sig i och arbeta med. Insatserna kan vara allt ifrån trygghetsvandringar, föräldracaféer, drogförebyggande föreläsningar och mötesplatser till att arrangera ”Vuxna på byn” för en skapa en tryggare miljö.

Aktiva trygghetsgrupper i kommunen:

 • Centrala Öviks Trygghetsgrupp
 • Framtidsgruppen i Själevad
 • Trygghetsgruppeni Domsjö
 • Trygghetsgruppen Gullänget (Högland, Arnäs, Gimåt, Gullänget)
 • Trygghetsgruppen Husum
 • Nätradalens Trygghetsgrupp (Bjästa, Köpmanholmen, Sidensjö)
 • Björna Trygghetsgrupp  (Långviksmon, Gideå, Björna)
 • Bredbyns Trygghetsgrupp

För mer information om eller kontakt med de lokala trygghetsgrupperna, kontakta Birgitta Edin-Westman, samordnare, Brå Örnsköldsvik. Via e-post birgitta.edin-westman@ornskoldsvik.se, eller telefon 073-274 62 83.

Aktuellt:

Medborgarmöten

Under fem tillfällen under våren 2017 bjuder Polismyndigheten tillsammans med Brå Örnsköldsvik och kommunens lokala trygghetsgrupper in allmänheten till medborgarmöten på flera olika platser. Träffarna är till för att prata om vad vi tillsammans kan göra för att öka tryggheten och trivseln, samt minska problem och otrygghet i på orterna. Polisen kommer att berätta om hur läget ser ut idag och kommunen kommer informera om de lokala trygghetsgrupperna. Störst fokus kommer att ligga på att ta del av dina tankar kring:

 • Vad upplever du är viktigast för att känna dig trygg i området där du bor?
 • Hur upplever du den lokala problembilden och vad kan vi gemensamt göra för att öka tryggheten?
 • Vad har du som boende för behov av Polis, grannsamverkan, trygghetsskapande och brottsförebyggande samverkan med mera.

Alla som är intresserade är varmt välkomna och det bjuds på fika!

Tid och platser för de olika träffarna

(tider och platser uppdateras eftersom)

Här hittar du anteckningar från genomförda Medborgarmöten

Domsjö - torsdag 2 mars, församlingshemmet i Domsjökyrkan.  Här kan du läsa minnesanteckningarnaWord från Medborgarmötet.

Änget/Högland/Arnäs -Torsdag 23 mars. Här finns att läsa summerade minnesanteckningarWord från Medborgarmötet på Gnistan Gullänget.

Björna / Långviksmon /Gideå - tisdag 11 april, församlingshemmet Björna.Här finns minnesanteckníngarWord från Medborgarmötet

Anundsjö/Mo/Skorped - församlingshemmet Bredbyn. Här finns att ta del av minnesanteckningarWord från Medborgarmötet den 2 maj 2017.

Bjästa/Köpmanholmen/Sidensjö -  här finns minnesanteckningarWord samlade från Medborgarmötet 3 maj 2017 som hölls i Nätrahuset.

Sidan uppdaterades

2017-07-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Brå Örnsköldsvik

Brottsförebyggande råd
Samordnare
Birgitta Edin-Westman
073-274 62 83
Skicka epost