Ordlista - termer inom sammanhållen journalföring

LoggNär vårdpersonal läser din journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att ta del av vilka som läst dina journaluppgifter.
  
NödöppningVårdpersonalens möjlighet att ta del av dina journaluppgifter då du inte kan ge ditt samtycke. Nödöppning följs regelbundet upp av vårdgivaren.
  
PatientdatalagenLag med samlade regler för hur personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska behandlas. Lagen reglerar bland annat sekretess, sammanhållen journalföring, vem som har rätt att ta del av patientuppgifter och patientens rätt att spärra uppgifter.
  
PatientrelationNär vårdpersonal har en kontakt med dig för vård och behandling.
  
Sammanhållen journalföringMöjlighet för vårdgivare att läsa journaluppgifter från annan vårdgivare.
  
SamtyckeNär du säger ja och därmed ger ditt medgivande till att vårdpersonal får ta del av din sammanhållna journal.
  
SpärrMöjlighet för dig att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare.
  
VårdgivareLandsting och kommun eller privat vårdgivare som bedriver hälso sjukvård.
  
VårdpersonalPerson anställd av vårdgivaren för att utföra vård och behandling.

Sidan uppdaterades

2018-01-04

Sidansvarig: