Du är här:

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för, och där insatser ges i ditt hem. Ansvaret omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering och habilitering.

Hemsjukvårdsinsatser kan utföras av distriktssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut, men också av hemtjänstens omvårdnadspersonal på uppdrag av de tre förstnämnda.

Vem kan få hemsjukvård?
Det kan varje kommunmedborgare oavsett ålder, sjukdom eller diagnos, som inte på egen hand eller med hjälp av någon annan kan ta sig till sin hälsocentral för återkommande sjukvårdsinsatser under en längre eller kortare tid. Hemsjukvård utförs dygnet runt, vardag som helgdag.

Hur kan jag få hemsjukvård?

Du vänder dig som vanligt till din hälsocentral vid sjukdom eller ohälsa. Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård i hemmet, förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård. Det kan också vara en läkare på sjukhuset, som vid vårdplaneringen efter en sjukhusvistelse anmäler ditt behov av hemsjukvård. Därefter kommer distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut i hemsjukvården att ta kontakt med dig för att planera dina insatser.

Distriktssköterskor ansvarar för omvårdnad. Det kan handla om stöd med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad.

Arbetsterapeuten ansvarar för rådgivning och träning av nedsatt förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Det kan vara att klä sig, ordna mat eller annat i hemmet du klarat av tidigare. Om din hemmiljö behöver förändras för att du har drabbats av en långvarig funktionsnedsättning, kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning behov av bostadsanpassning.

Sjukgymnasten/fysioterapeuten ansvarar för rådgivning och träning av nedsatta fysiska funktioner. Det kan vara balans- och gångträning, för att du bättre ska kunna ta dig fram med eller utan gånghjälpmedel i hemmet.

Tillsammans arbetar arbetsterapeuten och sjukgymnasten/fysioterapeuten med rehabilitering i hemmet. De kan även ge råd om och prova ut hjälpmedel.

Behöver du läkare?​
Landstinget Västernorrland ansvarar för läkarvård inom hemsjukvården.
Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefon 1177.
Vid nödsituation ring 112.

Sidan uppdaterades

2017-10-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

En väg in för hemsjukvårdspatienter
0660 – 26 62 50
Telefontid mån-fre
kl. 08:00-09:30

Övriga tider, kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177.

Arbetsterapeuter

Telefonnummer och områden

Fysioterapeuter/Sjukgymnaster
0660 - 26 62 50

Sjukvårdsrådgivningen
Medicinska råd dygnet runt
1177 webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177 telefon

Hälsocentraler

Hälsocentraler landstingetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälsocentral Humanresurslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ambulans (SOS alarm)
112

Enhetschef hemsjukvård
Annika Forsman
0660-26 62 53
Skicka epost

Enhetschef sjuksköterskor kväll och natt
Mariana Christoffersson
070-652 81 29
Skicka epost

Enhetschef Rehabenheten särskilt boende och hemsjukvård
Marina Johansson                    
0660-26 62 54,                             070-191 92 98                              Skicka epost

MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ann-Christin Nordin
0660-884 52
Skicka epost

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering                            Karola Lindmark                                0660- 26 50 28                       
Skicka e-post