Du är här:

Psykeveckan 2017, 6-12 november -
nu för 12:e året i rad 

Årets tema: ”Ung idag”

Veckan vänder sig trots temat - ”Ung idag” - i första hand till vuxna. Sedan är ju det i sig en intressant fråga, vad är en ”vuxen”, och hur länge är man barn? Ung? Ung vuxen? Veckan ska i vart fall försöka fokusera på ungdomar, deras mående, deras väg från att vara elev till övergången till arbete och egen försörjning. Alla barn och unga är en stor resurs. Vi har aldrig haft så utbildade och kompetenta unga som vi har idag. Samtidigt har vi alltfler unga som mår dåligt och riskerar att hamna i sårbara situationer. Vissa ungdomar är mer utsatta än andra. Som vuxna behöver vi bli bättre på att avgöra vem som har behov och vilken sorts stöd de behöver. Som vuxna behöver vi möta ungdomarna i deras värld - se och höra - och försöka förstå vad vi ser och hör!

Alla vill vi vara normala (fast kanske lite bättre…), även våra ungdomar. Våra ungdomar tar gärna hjälp, men vi behöver undvika att kalla dem sjuka, hävda att de har psykisk ohälsa m m. Vi behöver erbjuda låga trösklar till hjälp - tidiga insatser är billiga och sena är dyra. För vissa ungdomar räcker det med engagerade vuxna som har tid att lyssna, medan andra behöver annat stöd.

Unga är förhållandevis samstämmiga när de beskriver vad de önskar ifall de mår dåligt och behöver stöd. Det handlar bl a om att:

  • Respekteras som person och inte bemötas som ett problem
  • Någon lyssnar och eventuellt ställer relevanta frågor
  • Erbjudas en avstressande samtalsmiljö som är tillgänglig och personlig/familjär
  • Ger tillräckligt mycket tid för att bygga förtroende och möjliggöra samtal kring känsliga ämnen
  • Att bli lyssnad på betyder att utgå från den ungas perspektiv och position, att den vuxne/behandlaren/stödpersonen ställer relevanta frågor och lämnar ifrån sig makt. Det vill säga att den vuxne släpper sitt tolkningsföreträde om hur den ungas livssituation är eller bör hanteras och samtalar med den unga personen utifrån en stödjande, nyfiken och utforskande position.

Om psykeveckan

Psykeveckan, v 45, är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och kunskap om psykisk (o)hälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta. Psykeveckan vill verka för ett öppnare samhälle där allas lika värde är självklart. Veckan samlar årligen mellan 1500-1600 åhörare.

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan Landsting, Arbetsförmedling, Kommun, Försäkringskassa, RSMH, Attention (anhörig-/brukar-/ intresse-organisationer) och Svenska kyrkan Örnsköldsvik. Deltagandet är gratis.

Allmänheten behöver inte anmäla sitt deltagande.
Samhällsaktörer anmäler sig till respektive seminarium här senast 3 november

Ola Bäckström/
Samordnare av veckans aktiviteter 2017 

Sidan uppdaterades

2017-10-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ola Bäckström
Utvecklingsstrateg
073-270 49 95
Skicka e-post