Du är här:

Psykeveckan 2017, 6-12 november -
nu för 12:e året i rad 

TACK

Ett stort TACK till ni som besökte en eller flera föreläsningar under 2017-års Psykevecka. Det var 12:e gången som utbildningsveckan genomfördes.
Totalt var det cirka 1430 åhörare under veckan!

Dessutom ett stort tack till alla våra föreläsare som med entusiasm och inlevelse gav oss möjligheten att lyssna på intressanta och aktuella ämnen under veckan, ämnen som på olika sätt anknöt till årets tema ”Ung idag”. Vi har fått idel lovord även från föreläsarana för arrangemanget och deras tid i Örnsköldsvik.

Så vi har anledning att försöka göra om det även nästa år!

De gånger en föreläsare väljer att lämna sina föreläsningsbilder så kommer dessa utan dröjsmål att publiceras på sidan:

www.ornskoldsvik.se/psykeveckanlänk till annan webbplats

/Ola Bäckström

Samordnare av veckan 2017

Om psykeveckan

Psykeveckan, v 45, är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och kunskap om psykisk (o)hälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta. Psykeveckan vill verka för ett öppnare samhälle där allas lika värde är självklart. Veckan samlar årligen mellan 1500-1600 åhörare.

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan Landsting, Arbetsförmedling, Kommun, Försäkringskassa, RSMH, Attention (anhörig-/brukar-/ intresse-organisationer) och Svenska kyrkan Örnsköldsvik. Deltagandet är gratis.

ARKIV 2017

Program för Psykeveckan 2017PDF

Föreläsare under Psykeveckan 2017
PDF

Martin Karlbergs bilder från föreläsning tisdag 7 november 2017PDF

Ing-Marie Wieselgrens bilder från föreläsning onsdag 8 november 2017PDF

Presentation av Samtalsbyrån respektive Ungdomsmottagningen under Psykeveckan 2017PDF

Alexander Tillys bilder från torsdag 9 november 2017PDF

Från avslutning i Örnsköldsviks kyrka 12 november 2017PDF

Fredag den 10 november 2017 var det under ”Psykeveckan, v 45” mingel och föreläsning i Startpunktens butik. I Startpunktens butik kunde man också se en skärmutställning om SIP (Samordnad Individuell Plan). Du kan läsa mer om SIP på adressen www.ornskoldsvik.se/siplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Till arbetet med SIP finns det material framtaget av SKL (Sveriges kommuner och landsting), bl a den s k ”Mötescirkeln”.

Vill du själv skriva ut någon del av materialet från skärmutställningen så kan du här nedan öppna tryckfiler för olika delar av ”Mötescirkeln”. Filerna kommer att vara tillgängliga på den här sidan under tiden 10-26 november 2017 varefter du måste vända dig till SKL för att få ta del av materialet.

Mötescirklar
FörälderPDF
Ordförande
PDF
ÖvrigaPDF
PDF
PersonalPDF
UngdomPDF
VuxenPDF
InformationPDF
Information ledaPDF

Sidan uppdaterades

2017-12-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ola Bäckström
Utvecklingsstrateg
073-270 49 95
Skicka e-post