Du är här:

Alkohol och droger

Är du orolig över att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill ha hjälp med att sluta? Bekymrar du dig för någon i din närhet som missbrukar eller far illa? Det finns hjälp att få!

I Örnsköldsvik vill vi att det ska vara enkelt att be om hjälp. Vår ambition är att möta dig på ett respektfullt sätt och lyssna på din situation.

Behandlingsteamet

Olika former av stöd

  • Behandlingsteamet erbjuder upp till fem stödsamtal utan biståndsbeslut. Samtalen är kostnadsfria. Du kan kontakta öppenvården utan att uppge ditt namn.
  • På välfärdsförvaltningens mottagningsgrupp kan du ansöka om olika insatser för alkohol-och drogproblematik och även göra en anmälan om du ser att någon far illa på grund av eget eller andras missbruk.

Om ditt behov av stöd är större än fem samtal kan vi på Behandlingsteamet hjälpa dig att ansöka om ytterligare stöd hos socialtjänsten.

Behovsprövat stöd

Handläggare på socialtjänsten kan efter bedömning bevilja deltagande i behandlingsinsatser som bedrivs på öppenvården.

  • ACRA
  • CPU (Cannabisprogram för unga)
  • ÅP (Återfallsprevention)
  • CRA
  • HAP (Haschavväjningsprogram)
  • HAP-samtal
  • Eftervård
  • Stöd till anhöriga och närstående

Kontakt Behandlingsteamet

Ta kontakt med oss på Behandlingsteamet för att veta mer. Får du inget svar hos någon av oss lämna då meddelande på svararen så ringer vi upp dig.

Sidan uppdaterades

2017-03-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Behandlingsteamet
Camilla tfn 0660-888 30
Linda tfn 0660-888 31
Therese tfn 0660-787 34 
Julia tfn 0660- 886 52
Gunilla tfn 0660-787 36
Ingegerd tfn 0660-787 39

Skicka epost till behandlingsteamet

Besöksadress

Storgatan 3B
891 33 Örnsköldsvik