Du är här:

Missbruk och beroende

Om du behöver hjälp eller vill veta mer om missbruk och beroende, kan du vända dig till välfärdsförvaltningens beroende- och boendeenhet eller mottagningen på utredningsenheten. Personalen där utreder, bedömer, ger behandling samt information om missbruk och beroende av alkohol, narkotika eller tabletter.

Ungdomar och vuxna med missbruks- eller beroendeproblem kan få hjälp vid utrednings- eller placeringsenheten som utreder, planerar och följer upp lämpliga insatser. Detta sker enligt socialtjänstlagen, lag om vård av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Behandlingsteamet

Olika former av stöd

  • Behandlingsteamet erbjuder upp till fem stödsamtal utan biståndsbeslut. Samtalen är kostnadsfria. Du kan kontakta öppenvården utan att uppge ditt namn.
  • På välfärdsförvaltningens mottagningsgrupp kan du ansöka om olika insatser för alkohol-och drogproblematik och även göra en anmälan om du ser att någon far illa på grund av eget eller andras missbruk.

Om ditt behov av stöd är större än fem samtal kan vi på Behandlingsteamet hjälpa dig att ansöka om ytterligare stöd hos socialtjänsten.

Behovsprövat stöd

Handläggare på socialtjänsten kan efter bedömning bevilja deltagande i behandlingsinsatser som bedrivs på öppenvården.

  • ACRA
  • CPU (Cannabisprogram för unga)
  • ÅP (Återfallsprevention)
  • CRA
  • HAP (Haschavväjningsprogram)
  • HAP-samtal
  • Eftervård
  • Stöd till anhöriga och närstående

Kontakt Behandlingsteamet

Ta kontakt med oss på Behandlingsteamet för att veta mer.Får du inget svar hos någon av oss lämna då meddelande på svararen så ringer vi upp dig.

Anna tfn 0660-888 30
Linda tfn 0660-888 31
Therese tfn 0660-787 34
Ulrika tfn 0660- 886 52

Beroenderesursteamet BERT

Har du missbruks- eller beroendeproblematik och vill göra en förändring? Har du behov av stöd för att klara av de förändringar du vill göra? Du ska vara 18 eller äldre samt motiverad till en förändring.

Inom BERT arbetar vi med att stödja dig i att förbättra din livssituation utifrån dina behov och önskningar, stärka dig i ditt arbete till ett självständigt liv, att vara nykter och drogfri. Vi har ett nära samarbete med din socialsekreterare för att du ska få rätt hjälp.

Vi kan bland annat erbjuda:

• Stöd vid myndighetskontakter.

• Bolla tankar och idéer (tillsammans föra en dialog som till exempel kan handla om vardagliga funderingar, tankar inför beslutsfattande, tankar kring drogsug, existentiella frågor och så vidare).

• Hjälpa till att planera en dag.

Syfte: Att tillsammans arbeta för ett fortsatt drogfritt/nyktert liv.

Mål: Vår målsättning är att tillsammans med dig skapa bättre förutsättningar för ett fortsatt drogfritt liv och meningsfull tillvaro för dig.

Kontakt: För att bli aktuell hos beroenderesursteamet behöver du ansöka om detta bistånd hos din handläggare eller mottagningsgruppen. 
Tfn växel 0660-880 00.

Sidan uppdaterades

2016-06-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Behandlingsteamet
Marielle tfn 0660-888 30
Linda tfn 0660-888 31
Therese tfn 0660-787 34
Ulrika tfn 0660- 886 52
Gunilla tfn 0660-787 36

Skicka epost till behandlingsteamet

Beroenderesursteamet
070-191 26 96 

Jane Johansson
Enhetschef
Skicka e-post

Mottagningsgruppen
måndag - fredag
10:00-11:30 och 13:00-15:00
0660 - 888 07

Besöksadress

Sjukhusgatan 5 B
Hälsocentralen Ankaret
891 35 Örnsköldsvik.

Mer information

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undersökningen görs varje år av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen