Du är här:

Uppföljningar särskilda boenden

Äldreguiden 2014, Socialstyrelsen

Nedan presenteras en sammanfattande information om särskilt boendes resultat i Äldreguiden 2014. Innehållet i Äldreguiden baseras på följande av Socialstyrelsens undersökningar:

  1. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
    - En nationell undersökning där äldre över 65 som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende tycker till om omsorgen de får.
  2. Kommun- och enkätundersökningen.
    - Uppgiftslämnare från kommuner, hemtjänstverksamheter och särskilda boenden har svarat på frågor om äldreomsorgen.

Resultaten i Äldreguiden, som riktar sig till äldre och deras anhöriga, är sökbara via denna länklänk till annan webbplats.

Särskilt boendes resultat i Äldreguiden 2014 - Örnsköldsvik

Nedan presenteras särskilt boendes resultat i Äldreguiden för 2014.

MätområdeMedelvärde eller annatLägst resultatHögst resultat
Helhetsomdöme81 %**36 %100 %
Personal   
Personal som talar andra språk än svenska14 av 23 boenden--
Alltid/oftast har tillräckligt med tid*76 %**50 %100 %
Tillgång till omsorgspersonal med lämplig utbildning-69 %100 %
Inflytande och delaktighet   
Alltid/oftast kan påverka när de får hjälp* 53 %20 %71 %
Alltid/oftast tar hänsyn till önskemål om hur hjälpa* 80 %43 %100 %
Delaktighet i planeringen av sin omsorg-0 %100 %
Möjlighet att påverka när lägga sig för natten8 alltid, 13 oftast, 2 ibland--
Aktiviteter och träning   
Mycket/ganska nöjda med aktiviteter*58 %**20 %100 %
Mycket/ganska bra möjligheter att vistas utomhus*53 %**22 %86 %
Erbjuder styrke- och balansträning16 minst 1 gång/vecka, 4 minst 1 gång/månad, 3 mer sällan än 1 gång/månad--
Måltider   
Alltid/oftast är måltiderna en trevlig stund på dagen*73 %**50 %100 %
Andel personer med en individuell måltidsplan -0 %100 %

*Äldres omdöme. **Öppna jämförelsen.

Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre, Socialstyrelsen

Nedan presenteras en sammanfattande information om särskilt boendes resultat i Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre 2014.

Resultaten i resultat Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre 2014, som främst riktar sig till beslutsfattare inom äldreomsorgen, är sökbara via denna länklänk till annan webbplats.

Särskilt boendes resultat i Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre - Örnsköldsvik

Nedan presenteras särskilt boendes resultat i Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre.

Mätområde2012201320142014*
Trygghet50504950
Bemötande57605957
Tillräcklig med tid73737672
Hänsyn till åsikter och önskemål87788079
Trivsamma gemensamma utrymmen65 677065
Trivsamt utomhus59595967
Maten78797875
Måltidsmiljö76757369
Möjligheten att komma utomhus55575358
Sociala aktiviteter70665863
Möjlighet påverka tider62555360
Särskilt boende i sin helhet80808183

*Vägt medel (riket).

Sidan uppdaterades

2017-11-01

Sidansvarig: