Uppföljning äldreomsorg

Under hösten 2010 genomfördes en brukarundersökning inom kommunens äldreomsorg. Resultatet har sammanställts i rapporten "Brukaruppföljning Äldreomsorg 2010", en sammanfattning presenteras nedan.

Sammanfattning

Syftet med undersökningen var att mäta hur nöjda brukarna är med den hjälpe de får inom äldreomsorgen. Enkäten, som användes i undersökningen, omfattade frågor och påståenden som avser att belysa vad som är allra viktigast för en god omsorg, hur brukarna tycker att omsorgen fungerar, om brukarna anser att det är lätt att komma i kontakt med kommunen för att få hjälp, hur nöjda brukarna är med hjälpen de får och hur hjälpen uppfyller deras förväntningar.

Resultatet visar att det är allra viktigast att:

 • alltid bli respektfullt bemött
 • personalen är engagerad
 • personalen har goda kunskaper och är kunnig i omvårdnadsarbetet

Majoriteten av dem som har besvarat enkäten anser att omsorgen fungerar bra (medelvärde i parentes):

 • 8 av 10 anser att den är väl anpassad till hur de vill ha den (8.19, motsvarande värde 2008 var 8.64).
 • 8 av 10 anser att de får vara med och bestämma när de ska få hjälp (7.31).
 • 8 av 10 anser att personalen är engagerad (8.27, motsvarande värde 2008 var 8.77).
 • 9 av 10 anser att de alltid blir respektfullt bemött av personalen (8.71, motsvarande värde 2008 var 9.12).
 • 8 av 10 anser att personalen har goda kunskaper och är kunniga i omvårdnadsarbete (8.24, motsvarande värde 2008 var 8.65).
 • 7 av 10 anser att maten som serveras är god och vällagad (7.08, motsvarande värde 2008 var 7.88).
 • 6 av 10 upplever att det finns möjligheter till utflykter/aktiviteter (5.66, motsvarande värde 2008 var 6.03).

Resultatet visar också att (medelvärde i parentes):

 • 3 av 10 känner till att det finns en synpunkts- och förslagshantering för att framföra synpunkter, klagomål, förslag och beröm till förvaltningen (29.6 procent, motsvarande värde 2008 var 27.9 procent).
 • 7 av 10 anser att det är lätt att komma i kontakt med kommunen för att få hjälp (69.7 procent)
 • 8 av 10 är nöjda med hjälpen de får (8.26, motsvarande värde 2008 var 8.76).
 • 8 av 10 anser att hjälpen uppfyller deras förväntningar (8.15 motsvarande värde 2008 var 8.62).
 • Medelvärdet med avseende på hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp hjälpen de erhåller är 7.84 (motsvarande värde 2008 var 8.3).       

Brukarenkät Äldreomsorg 2008

Våren 2008 genomfördes också en brukarundersökning av kommunens äldreomsorg. Rapporten hittar du bland länkarna

 

Sidan uppdaterades

2016-06-13

Sidansvarig: