Social barn- och ungdomsvård

Sammanfattning 2018

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området social barn- och ungdomsvård publiceras nu för nionde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och tyngdpunkten i 2018 års öppna jämförelser är liksom tidigare socialtjänstens förutsättningar att möta utsatta barns behov.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (1 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (1 av 5)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (0 av 12)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggarnas kompetensutveckling (2 av 3)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Familjehemmens kompetens (3 av 3)
 • Manualbaserade insatser i öppenvård (2 av 3)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (2 av 4)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 6)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Trygghet och säkerhet i handläggningen (1 av 1)
 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Trygghet och säkerhet för placerade barn (1 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning 2017

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området social barn- och ungdomsvård publiceras nu för åttonde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och tyngdpunkten i 2017 års öppna jämförelser är liksom tidigare socialtjänstens förutsättningar att möta utsatta barns behov.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (5 av 5)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (4 av 12)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggarnas kompetensutveckling (1 av 3)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Familjehemmens kompetens (2 av 3)
 • Manualbaserade insatser i öppenvård (2 av 3)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (2 av 4)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 6)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggning (1 av 1)
 • Information till enskilda (1 av 1)
 • Information till placerade barn (1 av 1)
 • Handläggarnas hantering vid skyddande personuppgifter (1 av 1).

Sammanfattning 2016

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området social barn- och ungdomsvård publiceras nu för sjunde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och tyngdpunkten i 2016 års öppna jämförelser är liksom tidigare socialtjänstens förutsättningar att möta utsatta barns behov.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information på kommunens webbplats (1 av 2)
 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (7 av 8)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (9 av 12)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (0 av 1)
 • Personalens handläggning (1 av 1)
 • Personalens agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Familjehemmens kompetens (1 av 3)
 • Manualbaserade insatser i öppenvård (3 av 3)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 3)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (3 av 5)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information till placerade barn (0 av 1)
 • Information till enskilda (0 av 2)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Sidan uppdaterades

2018-06-20

Sidansvarig: