Du är här:

Kvalitet, utveckling och uppföljning

Kvalitet

Inom välfärdsförvaltningen arbetar vi systematiskt med att utveckla kvaliteten på verksamheten med utgångspunkt i SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetelänk till annan webbplats. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på intranätet utvecklas successivt med utgångspunkt i Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9PDF som fastställdes av Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden i juni 2013.

Utveckling

För att underlätta kvalitetsutvecklingsarbete inom välfärdsförvaltningen och ge en flerårig inriktning för det arbetet fastställde Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden i december 2014 en Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen 2015-2018PDF.

Uppföljning

Enligt 7 kap. Dokumentationsskyldighet i SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetelänk till annan webbplats ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras och denna dokumentation finner du i:

2015

2014

På underliggande sidor kan du ta del av resultatet av olika verksamhetsuppföljningar fördelat på:

Ständiga förbättringar

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och humanistiska nämnden arbetar med ständiga förbättringar för att öka medborgarnyttan. Årligen genomförs uppföljningar med utgångspunkt i omsorgsnämndens och humanistiska nämndens prioriteringar. Kommunen genomför också undersökningar för att få veta hur de som tar del av välfärdsförvaltningens service och omsorg upplever insatserna.

I ett föränderligt samhälle behöver även stöd och omsorg anpassas till nya krav och förutsättningar. Inom välfärdsförvaltningen pågår både interna utvecklingsprojekt och framtidssatsningar i samverkan med andra aktörer.

Sidan uppdaterades

2016-08-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Margareta Bolinder Sundin
kvalitetsledare, välfärdsförvaltningen
0660 - 881 28

Skicka e-post