Du är här:

Samhällsorientering för nyanlända

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 60 timmars orientering om Sverige och hur det svenska samhället fungerar.

Utifrån sina egna förutsättningar ska varje person få professionellt stöd från en kommunikatör för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. En kommunikatör är en person som med hjälp av sin språkliga och interkulturell förståels ger de nyanlända invandrarna i Örnsköldsvik de bästa förutsättningarna att få kunskap om och förståelse för det svenska samhället.

Samhällsorientering ges, så långt möjligt, på modersmål eller på ett språk den nyanlända väl behärskar. I Örnsköldsvik har vi möjlighet att erbjuda hela 164 timmars samhällsorientering med fördjupad orientering mot arbete, hälsa och relationer.

Innehåll i samhällsorienteringsutbildningen

Utbildningen innehåller åtta olika ämnesområden:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige 
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige 
  • Individens rättigheter och skyldigheter 
  • Bilda familj och leva med barn i Sverige 
  • Att påverka i Sverige 
  • Att vårda sin hälsa i Sverige 
  • Att åldras i Sverige 

Dessa kompletteras i Örnsköldsvik med 30 timmar hälsoorientering, 40 timmar relationsorientering och 30 timmar arbetsorientering- För mer information om den utökade samhällsorienteringen se länken till SO+ en utvidgad samhällsorientering.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Person med uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl Personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) har rätt till samhällsorientering. Samhällsorientering är en del av nyanländas etableringsplan som ska erbjudas så tidigt som möjligt efter inskrivning. Handläggaren på Arbetsförmedlingen gör anmälan till integrationsenhetens samhällsorienteringssamordnare.

I vissa fall kan deltagaren själv kontakta samordnaren och anmäla intresse för samhällsorientering. Det gäller när de har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl, men inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Utökad målgrupp
Från och med den 1 maj 2013 har fler nyanlända invandrare än tidigare rätt till samhällsorientering. Det gäller:
- Nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda från 1 maj 2013 och framåt i en kommun. De ska vara medborgare i ett land utanför EES- området eller utanför Schweiz.

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

Hur går anmälan till?

I Örnsköldsvik gäller följande:
För dig som omfattas av etableringslagstiftningen är det etableringshandläggaren på Arbetsförmedlingen som lämnar ansökan om deltagande i samhällsorientering.

Tillhör du den utökade målgruppen anmäler du ditt intresse direkt till Integrationsenhetens samhällsorienteringssamordnare som gör en bedömning av din rätt och möjlighet att delta i samhällsorienteringen.

Kontakt och information
Du kan kontakta Integrationsenheten, Örnsköldsviks kommun om du har frågor eller vill ha mer information.

Intresseanmälan till Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Kön:
Utländsk utbildning?
Multiple selectionStuderar du på SFI - utbildning i svenska för invandrare?


Sidan uppdaterades

2018-01-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Integrationsenheten
Natalia Mitlach
Samhällsorientering samordnare
073-274 56 15
Skicka e-post

Samhällskommunikatörer
073 270 49 38