Stödboendet Kristallen

Stödboendet Kristallen består av insatser för ensamkommande flyktingungdomar som bor i verksamhetens interna lägenheter i Örnsköldsviks kommun. Verksamheten finns till för de ungdomar som flyttat från kommunens HVB-hem eller från familjehem till stödboendeverksamheten.

Stödpersoner stödjer ungdomarna utifrån ungdomarnas individuella behov. Ungdomarna kan få hjälp och stöd i Kristalen kontor, träffas i gemensamhetslokalen eller på annan överenskommen mötesplats. Stödpersonerna gör besök i ungdomarnas lägenheter och kan också närvara vid olika möten som stöd. Stödpersonerna finns också till för samtal och slussar vidare när preventiva och behandlande samtal av andra professioner krävs.

På Kristallen vill vi stödja ungdomen i vardagen genom individanpassade insatser utifrån genomförandeplan, så att de kan utveckla sina färdigheter för ett integrerat liv i Sverige.

Det hälsofrämjande förhållningssättet präglar Kristallens arbete. Kristallen strävar efter att lyfta fram det positiva hos varje ungdom, och att stärka och utveckla ungdomens förmågor både i och utanför boendet. En grund i verksamheten är KASAM och MI. Grundkärnan i KASAM kan beskrivas i de tre begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Målet är att ungdomen utvecklas till en trygg och självständig individ. MI är Motiverande samtal som är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.

Sidan uppdaterades

2018-01-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss