Boendet Juvelen

Vi erbjuder pojkar från 16 år ett boende med vuxenstöd i en trygg miljö som gynnar självständighet och integration i samhället. Boendet är beläget i centrala Örnsköldsvik, med närhet till skola, hälsocentraler med mera.

Det hälsofrämjande förhållningssättet präglar personalens arbete. Det positiva hos ungdomen lyfts fram och stärker dem i att utveckla sina förmågor både på och utanför boendet. En grund i verksamheten är KASAM. Grundkärnan i KASAM kan beskrivas i de tre begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Målet är att ungdomen utvecklas till en trygg och självständig individ.

Varje ungdom har två kontaktpersoner i personalgruppen. Kontaktpersonerna stöttar ungdomen i vardagen med allt vad det innebär samt har ansvar för att samverka med alla kontakter som den unge har behov av.

Boendet är bemannat dygnet runt och här arbetar både manlig och kvinnlig personal.

Sidan uppdaterades

2018-01-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss