Du är här:

Ensamkommande flyktingbarn

Örnsköldsviks kommun har sedan 2010 tagit emot ensamkommande flyktingbarn. Kommunen erbjuder boende för pojkar och flickor i åldrarna 16-21 år samt ett särskilt boende för yngre pojkar mellan 13-15 år. Boendeplatserna gäller både asylsökande och för de som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Verksamheten innefattar även en utslussverksamhet som stöttar ungdomar som flyttat ut från gruppboenden till egna lägenheter.

Kommunens första boende öppnades 1 mars 2010 och omfattade 10 platser. Därefter har verksamheten utökat och idag finns sju boenden, med namnen Prisma, Opalen kille, Opalen tjej, Diamanten, Juvelen, Rubinen och Pärlan, med sammanlagt 105 boendeplatser. Sedan hösten 2012 ingår utslussverksamheten Kristallen inom enheten.

Enheten ser människors olikheter som tillgångar och därför arbetar både män och kvinnor i olika åldrar i samtliga verksamheter. Personalen består av socionomer, lärare, beteendevetare, fritidspedagoger, teologer och mycket mer. Boendepersonalens huvudsakliga uppgift är att skapa trygghet för den unge under tiden på boendet samt att stötta i den individuella processen.

Socialsekreterare utreder och fattar beslut som rör barnen/ungdomarna utifrån socialtjänstlagen.

Överförmyndarenheten ansvarar för att rekrytera gode män, pröva ansökan om förordnande av god man och tar beslut samt tillsyns- och kontrollfunktion av gode män. God man för ensamkommande flyktingbarn har i uppdrag att, i vårdnadshavares och förmyndares ställe, ansvara för barnets personliga förhållanden, samt sköta deras angelägenheter. Gode mannen har en samordnande ställning, samt ska se till att ett en asylsökande kommer till rätta på boendet.

Ansvariga för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet är Migrationsverket. Kommunen får statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar såväl under tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehållstillstånd.

Sidan uppdaterades

2017-04-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Malin Hansson
Enhetschef Juvelen, Pärlan och Rubinen
073-275 40 02
Skicka e-post

Veronica Liv
Enhetschef Diamanten och Opalen
0660-88 989
Skicka e-post

Patrik Järnberg
T f. enhetschef Prisma, Safiren och Kristallen utslussverksamhet
073-082 04 58
Skicka e-post

Caroline Jonsson
Vik. koordinator
0660-88 937
Skicka e-post