Du är här:

Ansvaret för asylboende

Migrationsverket har ansvaret för alla former av asylboende och behöver inte avtala med berörd kommun för att placera asylsökande. Enda undantaget gäller ensamkommande flyktingbarn. I de fallen avtalar Migrationsverket med kommunen om att ta mot ett visst antal barn och ansvara för barnens boende och omvårdnad.

Mottagning och boende – Migrationsverkets ansvar
Migrationsverkets boendeformer kan variera mellan lägenhetsboende, korridorboende och tillfälligt anläggningsboende. Man kan även bosätta sig själv, sk egenbosättning

I Örnsköldsvik finns ca 580 platser i lägenhetsboende - men beläggningsgraden ligger på 80%-90%. I denna boendeform ansvarar den asylsökande själv för sitt hushåll med matlagning med mera och har därför en högre ersättning än vid tillfälligt anläggningsboende.

I takt med att skyddsbehovet ökar och allt fler asylsökande kommer till Sverige blir det alltmer vanligt att Migrationsverket samlar större grupper av asylsökande i tillfälliga asylboenden.  I Örnsköldsvik finns ca 400 platser i denna boendeform. I dessa serveras de boende frukost, lunch och middag. Kraven på boendena varierar beroende beroende på vilken upphandling man deltagit i.

Skola och vård - kommunens och landstinget ansvar
Kommunen får ersättning för att ordna skolgång för de asylsökande. Landstinget ansvarar för akutvård till vuxna, minderåriga barn har rätt till samma vård som alla andra barn.

När asylen är beviljad
När en asylsökande har beviljats tillstånd att bo i Sverige övertar Arbetsförmedlingen och kommunen tillsammans ansvaret för fortsatt etablering och integration in i samhället. Uppehållstillstånd innebär bland annat rätt att delta i svenskundervisning för invandrare (sfi), vilket kommunen ansvarar för. Arbetsförmedlingen har etableringsansvar för personer i åldrarna 20-64 år samt ungdomar 18-19 år som inte har sina föräldrar i Sverige.

Sidan uppdaterades

2016-05-03

Sidansvarig:

Mer information