Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Kommunen söker familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer för unga som behöver vuxnas stöd i olika omfattning

Familjehem och kontaktfamiljer är helt vanliga familjer. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande. Vad som däremot är viktigt är att familjen har en trygg och stabil familjesituation. Familjen måste också ha tid och ork för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för barn och unga.

Hos en kontaktfamilj vistas barnet eller ungdomen en eller ett par helger i månaden och i familjehem bor de permanent under en kortare eller längre tid. Vi är i stort behov av så väl familjehem som kontaktfamiljer, som kan ta emot barn eller ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni som är intresserade hör av er för mer information.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som har tid och ork att engagera sig i en annan människa. Det är viktigt att du är en trygg och stabil person som fyllt 18 år.

Som kontaktperson träffar man ett barn, en ungdom eller en vuxen en eller flera gånger per vecka. Vad man gör under dessa träffar beror på ungdomens/barnets/den vuxnes behov och intressen. Den viktigaste uppgiften för en kontaktperson är att vara ett personligt stöd i olika situationer.    

Familjeberättelser

I Socialstyrelsens familjeberättelser möter du personer som gör en insats för barn på olika sätt. Läs mer om hur du kan hjälpa ett barn och anmäla ditt intresse. Du finner mer information genom att klicka dig vidare på bilden nedan.

Vill du hjälpa familjer i svåra situationer?

Det kan vara missbruk eller sjukdom hos föräldrarna, ett barns eller ungdoms egna problem eller en tillfällig kris i familjen. Du kan hjälpa till genom att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Jag/vi är intresserad av att bli *
Multiple selectionSidan uppdaterades

2017-11-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Margaretha Blomgren
Familjehem
0660-882 36
070-190 89 70

Karin Forslund
Familjehem
0660-26 51 39
073-270 75 22

Kristina Rundkvist
Kontaktfamiljer
0660-880 92
072-246 12 16

Kristina Jensstad
Kontaktpersoner LSS, Ledsagare, Avlösare och Stödfamilj LSS
0660-886 64
070-306 24 38

Thomas Krenchel
Kontaktpersoner LSS, Ledsagare, Avlösare och Stödfamilj LSS
0660-886 01
070-370 57 16

Emmelie Ögren
Kontaktpersoner SoL
0660-881 89
073-275 45 76